جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-14 افزونگی (Redundancy)

یکی از مباحثی که شرکت VMware در فناوری‌های خود از ان استفاده نموده است مباحث پیشرفته افزونگی (Redundancy) می‌باشد. از جمله شرکت‌هایی که VMware با انها همکاری مستقیم دارد شرکت Cisco است. از جمله نتایج این همکاری، گنجانده شدن پودمان‌های (Protocol) معروف HSRP و CDP در نرم افزارهای شرکت VMware می‌باشد که کاربردی زیادی در مبحث افزونگی دارد. همچنین شرکت VMware قراردادهای مشابهی با شرکتهایی همچون، Dell، HP Intel، IBM و AMD نیز دارد و بدین ترتیب امکان سازگاری محصولات خود را با تولیدات این شرکتهای تضمین نموده است. از جمله ابزارهای تولید شده توسط VMware میتوان به موارد زیر اشاره نمود. این نرم افزارها بر اساس کاربرد انها، گروه بندی شده اند.

نرم افزارهای مربوط به بخش:Datacenter
VMware vSphere
VMware Server
VMware vSphere Hypervisor (ESXi)
نرم افزارهای مربوط به ایستگاههای کاری:
VMware View
VMware ThinApp
VMware ACE
VMware Workstation
VMware Player
نرم افزارهای مدیریتی:
VMware vCenter Product Family
VMware vCenter Server
VMware vCenter Server Heartbeat
VMware vCenter Orchestrator
VMware vCenter Site Recovery Manager
VMware vCenter Lab Manager
VMware vCenter Lifecycle Manager
VMware vCenter Converter
VMware vCenter Chargeback
VMware vCenter Capacity IQ
VMware vCenter AppSpeed
VMware vCenter Application Discovery Manager
VMware vCenter configuration Manager
VMware vCenter Manager
SpringSource Hype

این سه گروه تشکیل دهندگان اصلی سرورهای مجازی مرکز داده با استفاده از محصولات VMware می‌باشند. گروه اول جهت ایجاد فضای میزبان (Host) بوده و برای راه اندازی سرویس دهنده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 گروه دوم تنها مخصوص کاربران بوده و انها می‌توانند با استفاده از اینگونه برنامه ها، از فضای مجازی اختصاصی خود استفاده کرده و انرا مدیریت نمایند.
 گروه سوم مربوط به ابزارهای مدیریتی میزبان‌ها و با ایستگاههای کاری بوده و با اینگونه ابزارها میتوان چندین میزبان و یا ایستگاه کاری را مدیریت نمود.
از جمله خواص ابزارهای مدیریتی، تشخیص استانه ظرفیت کاری می‌باشد. بطور مثال سرویس دهنده‌ای دارای حجم زیادی از درخواست از طرف سرویس گیرندگان میباشد.
 با استفاده از امکانات ابزارهای مدیریتی می‌توان دو یا چند نمونه، مشابه سرویس دهنده را در چند میزبان دیگر تشکیل داد و درخواستهای سرویس گیرندگان را میان انها به اشتراک گذاشت و حجم کاری هر یک را تعیین نمود.
 این اقدام از سوی سرویس گیرندگان محسوس نبوده و در صورت از کار افتادن احتمالی هر یک از سرویس دهندگان مجازی، کاربر متوجه تغییر نشده و سرویس مورد درخواست وی بدون درنگ به وی ارائه خواهد شد.
 با این روش به دو هدف اصلی مجازی سازی می‌توان دست یافت. اول اینکه افزونگی به درستی رعایت شده و دوم اینکه درخواست‌ها رابه صورت همزمان تقسیم و پردازش نموده اید و در نتیجه به تعداد زیادی از درخواستها در زمان کوتاه تر پاسخ داده و ظرفیت کاری خود را افزایش داده اید

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26