چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
نمودار های ترتیب

نمودار ترتیب صفحه اصلی

تصویر 3 ـ نمودار ترتیب صفحه اصلی

تصویر3ـ نمودار ترتیب صفحه اصلی 

نمودار ترتیب مدیریت منوها

تصویر 4 ـ نمودار ترتیب مدیریت منوها

تصویر4ـ نمودار ترتیب مدیریت منوها 

نمودار ترتیب مدیریت زیر منوها 

تصویر 5 ـ نمودار ترتیب مدیریت زیرمنوها

تصویر5ـ نمودار ترتیب مدیریت زیرمنوها 

نمودار ترتیب مدیریت بخش ها

تصویر 6ـ نمودار ترتیب مدیریت بخش ها

تصویر6ـ نمودار ترتیب مدیریت بخش ها 

نمودار ترتیب مدیریت قسمت ها

تصویر 7 ـ نمودار ترتیب مدیریت قسمت ها

تصویر7ـ نمودار ترتیب مدیریت قسمت ها 

نمودار ترتیب مدیریت مقاله ها

تصویر 8 ـ نمودار ترتیب مدیریت مقاله ها

تصویر8ـ نمودار ترتیب مدیریت مقاله ها 

نمودار ترتیب مدیریت ماژول ها

تصویر 9 ـ نمودار ترتیب مدیریت ماژول ها

تصویر9ـ نمودار ترتیب مدیریت ماژول ها 

نمودار ترتیب مدیریت کاربران

تصویر 10 ـ نمودار ترتیب مدیریت کاربران

تصویر10ـ نمودار ترتیب مدیریت کاربران 

نمودار ترتیب مدیریت نقش ها

تصویر 11 ـ نمودار مدیریت نقش ها

تصویر11ـ نمودار مدیریت نقش ها 

نمودار ترتیب مدیریت صفحه خانگی

تصویر 12 ـ نمودار ترتیب مدیریت صفحه خانگی

تصویر12ـ نمودار ترتیب مدیریت صفحه خانگی 

نمودار ترتیب مدیریت فایل

تصویر 13 ـ نمودار ترتیب مدیریت فایل

تصویر13ـ نمودار ترتیب مدیریت فایل 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26