یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-1- ابزار تحلیل

در بررسی های صورت گرفته در خصوص انتخاب ابزار مناسب برا ی پیاده سازی UML، نرم افزار های Rational Rose، Visual Paradigm، Microsoft Visioو Enterprise Architect  موجود بودند.

نرم افزار Rational Roseبیشترین کاربرد را در تحلیل سیستم دارد و محیط کاربری بسیار ساده و اسانی نیز دارد.

 

نرم افزار بعدی، یعنی  Visual Paradigmنرم افزاری بسیار کامل و جامع است که از تمامی استاندارهای  UML 2.0و بالاتر پشتیبانی می کند. البته این کمپانی،  استاندارهایی مختص به خود را نیز در این نرم افزار اعمال کرده است که با استاندارهای اولیه   UMLکه توسط IBMطراحی گردیده است، همسو نیست.

Visual Paradigm    همچنین دارای ژنراتورهای تبدیل UMLبه کدهای  PHP، ASP، VB.net، JAVA، C#، ODLT، Action Script، Delphi، Perl، XSDو... می باشد.

به دلیل محیط کاربری پیچیده این نرم افزار و گستردگی ان برای پیاده سازی این سیستم از این نرم افزار قدرتمند،  استفاده نگردیده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26