یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3-2- ابزار برنامه نویسی

زبان PHPیکی از ابزارهای ساده و قدرتمند برای برنامه نویسی وب سایت ها است . برای پیاده سازی سیستم فنی حرفه ای اززبان اسکریپتی وشی گرای PHPنسخه  2.0ان استفاده شده است. علت استفاده از این زبان متن باز بودن، بالا بودن سرعت، عدم نیاز به محیط خاص برای ویرایش مانند Visual Studioو یا غیره می باشد و برای اعمال تغییرات می تواند حتی از Notepadنیز استفاده کرد.
بعد از اتمام مراحل تحلیل و مشخص نموده قسمت های مختلف این سیستم، با توجه به ماهیت شی گرا بودن این زبان، از
PHPکه در ان قابلیت استفاده مجدد و چندین باره کدها و کلاس ها را دارد استفاده شده است.
در کنار استفاده از
 PHPاز    Java scriptبرای کنترل کاربر دروارد نمودن اطلاعات،واعتبار بخشیدن فرمها و جلوگیری از بروزاشکالات،استفاده گردیده است.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26