دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-3- 3- بانک اطلاعاتی Mysql و PHPmyAdmin

به دلیل همگرایی زبان برنامه نویسی PHPو کارایی بهتر، از Mysqlبه عنوان بانک اطلاعاتی استفاده گردیده است. از انجا که مدیریت بانک اطلاعاتی با استفاده از Terminalکار دشواری است، لذااز PHPmyAminبرای کنترل و نظارت بهتروهمچنین مدیریت بانک اطلاعاتی استفاده گردیده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26