یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1- نمودار مورد کاربرد

نمودار مورد کاربرد یکی از نمودارهای اساسی در جریان تحلیل سیستم می باشد. در یک نمودار مورد کاربرد باید ارتباط کلیه اجزاء موجود نمایش داده شده و چگونگی این ارتباطات کاملا مشخص شده باشند. در ادامه کلیه فعالیت های انجام شده در سایت فنی حرفه ای به صورت لیستی از وظایف، تحت عنوان سناریوها، لیست اَکتورها و موارد کاربرد ذکر شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26