یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-2-نمودارتوالی

این نمودارهابرای نشان دادن جریان عملیات دریک UseCaseاستفاده می شوند.درادامه تمامی نمودارهای توالی سیستم سایت فنی حرفه ای ارائه شده است.

شکل 2-2 مربوط به عملیات ثبت نام اولیه توسط کاربر مهمان برای شرکت در ازمون ورودی  دوره های جدید سازمان می باشدکه در صورتی که ثبت نام کاربر به درستی انجام شود واطلاعات ارسال شود به صفحه دریافت کارت وارد می شود.شکل 2-2- نمودار توالی ثبت نام برای شرکت درازمون ورودی  (مربوط به کاربر مهمان)


شکل 2-3 مربوط به عملیات تغییر رمز  عبور برای ورود به سیستم توسط مدیر می باشد.


شکل 2-3- نمودار توالی تغییررمزعبور (توسط مدیر )


شکل 2-4 مربوط به عملیات ثبت تصویرروز توسط مدیر سایت  می باشد.


شکل 2-4- نمودار توالی ثبت تصویرروز  (توسط مدیر سایت )
 


شکل 2- 5مربوط به عملیات مشاهده مطلب (اخبار,اطلاعیه,لیست تمام دوره های اموزشی سازمان ,مشاهده پرسش های متداول,مشاهده پاسخ سوالات)توسط کاربر مهمان می باشد.


شکل2-5-نمودار توالی مشاهده مطلب(توسط کاربرمهمان)


شکل 2- 6 مربوط به عملیات پرسش کاربرمهمان از مسئولین سازمان می باشد .


شکل 2-6- نمودار توالی پرسش از مسئولین (توسط کاربرمهمان)شکل 2- 7  مربوط به عملیات ثبت کاراموزان در سیستم کاراموزی که توسط مدیر سایت صورت می گیرد.


شکل 2-7- نمودار توالی ثبت کاراموزان در سیستم کاراموزی (توسط مدیر سایت)

شکل 2- 8  مربوط به عملیات حذف مطلب  که توسط مدیر انجام می شود.


شکل 2-8- نمودار توالی حذف مطلب (توسط مدیر سایت)


شکل 2- 9  مربوط به عملیات ویرایش  مطلب  که توسط مدیر انجام می شود.


شکل 2-9- نمودار توالی ویرایش  مطلب  (توسط مدیر سایت)

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26