یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -1-جدول alarm_homesite

این جدول اطلاعات لازم برای ثبت اطلاعیه هادر صفحه اصلی سایت را شامل می شود.(عنوان ,متن اطلاعیه,و تاریخ اطلاعیه) که   idalarm کلیداصلی این جدول است. (شکل3-1)

 (شکل 3-1)نمایش فیلد های جدول  alarm_homesite

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26