یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -2- جدول alldoreh

این جدول اطلاعات لازم برای ثبت تمام دوره های سازمان را شامل میشود.فیلد codedore که به عنوان کلیداصلی جدول است واطلاعات دوره از جمله کددوره,نام دوره,نام کارگاهی که دوره درانجاتدریس می شودجنسیت پذیرش در این دوره,حداقل مدرک تحصیلی برای شرکت دردوره و ظرفیت پذیرش این دوره,دراین جدول ثبت می گردد.(شکل3-2)(شکل 3-2)نمایش فیلد های جدول  alldoreh

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26