دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -3- جدول newgroup

بعد از ثبت تمام دوره هایی که در سازمان اموزش داده می شود مدیر سایت بر اساس برنامه ریزی که سازمان دارد دوره های راازبین لیست تمام دوره های سازمان انتخاب و به عنوان دوره های جدیددر جدول newgroup  ثبت می کند.فیلد کددوره به عنوان کلید خارجی این جدول است که در جدول لیست همه دوره ها به عنوان کلیداصلی بود. (شکل3-3)


(شکل 3-3)نمایش فیلد های جدول  newgroup

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26