دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -4- جدول formsabtenam

کد دوره جید در این جدول به عنوان کلید خارجی است که در جدول alldoreh به عنوان کلید اصلی بود و فیلد codmel   به عنوان کلیداصلی این جدول است که برای در یافت کارت ازمون ورودی و مشاهده نتیجه ازمون استفاده می شود . اطلاعاتی که در این جدول ذخیره می شود کد دوره ,نام دوره,نام ونام خانوادگی کاربرمهمان ,کد پستی وکد ملی,تاریخ تولد و جنسیت کاربر,تحصیلات و رشته تحصیلی کاربر,شماره تلفن,عکس ,ایمیل وادرس کاربر که ازاطلاعاتی مثل کد ملی ,نام دوره نام ونام خانوادگی  برای کارت ورودی استفاده می گردد. (شکل3-4)


(شکل 3-4)نمایش فیلد های جدول  formsabtenam

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26