دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -6- جدول imageday_homesite

 مدیر سایت اطلاعات لازم بذای ثبت تصویرروزرادراین جدول ذخیره می کند.اطلاعتی از جمله تصویر وتاریخ ثبت تصویر که فیلدidدراین جدول به عنوان کلیداصلی جدول است که از نوع AUTO_INCREMENT  است .(شکل3-6)


(شکل 3-6)نمایش فیلد های جدول  imageday_homesite

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26