دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -7- جدول sabtenam_ostad

 اطلاعات فرم عضویت در سیستم مربیان دراین جدول ذخیره می شود که در صورت تایید مدیر سایت وثبت انها در سیستم اجازه ورود به سیستم شخصی خودرادارند.این اطلاعات شامل شامل نام ونام خانوادگی و شماره مربی,کد ملی,نام پدر ,ایمیل,عکس ,نام دوره وکددوره می باشد  که فیلد کددوره به عنوان کلید خارجی است که در جدول alldoreh  به عنوان کلید اصلی بود.(شکل3-7)(شکل 3-7)نمایش فیلد های جدول  sabtenam_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26