دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -9- جدول login_ostad

مدیرسایت برای ثبت مربیان در سیستم شخصی  نام کاربری وکلمه عبور را در جدول login_ostadذخیره می کند که رمز عبوردراین جدول کلیداصلی می باشد .(شکل3-9)

(شکل 3-9)نمایش فیلد های جدول  login_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26