دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -10- جدول massag_ostad

بعد از عضویت مربیان در سیستم شخصی خود  که توسط مدیر سایت انجام می شود اطلاعات مربوط به ارسال پیام مربیان در جدول زیر ذخیره می شود. این اطلاعات شامل موضوع ,و متن پیام ,فایل ضمیمه فرستند,و تصویر ان و گیرنده که فیلد idmassagبه عنوان کلید اصلی این جدول است که از نوع AUTO_INCREMENT  است . (شکل3-10)

(شکل 3-10)نمایش فیلد های جدول  massag_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26