دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -13- جدول our_connection

اطلاعات ارتباط با مادرصفحه اصلی سایت درجدول our_connectionذخیره می شود. اطلاعات ازجمله نام و ایمیل وشماره تلفن کاربرمهمان وپیام مورد نظر در این جدول ذخیره می شود.فیلدid که ازنوع AUTO_INCREMENT  است به عنوان کلید اصلی جدول است .(شکل3-13)


(شکل 3-13)نمایش فیلد های جدول  our_connection

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26