دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -14- جدول question

اطلاعات مربوط به سوالاتی که کاربران از مسولین سازمان می کنند در جدول questionذخیره می شود. اطلاعات ازجمله نام وایمیل و سوال کاربر مهمان در جدول ذخیره می شود که پس ازرسیدگی به این سوالات پاسخ سوال کاربر که توسط مدیر سایت صورت می گیرد درفیلدansweradminذخیره می شود. فیلد id  که از نوع AUTO_INCREMENT  است به عنوان کلید اصلی جدول است  (شکل3-14)


(شکل 3-14)نمایش فیلد های جدول  question

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26