یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -15- جدول question_answer

اطلاعات مربوط به پرسش و پاسخ های متداول در صفحه اصلی سایت  در جدول question_answerذخیره میشود. اطلاعات ازجمله پرسش به همراه پاسخ ان در جدول ذخیره می شود.فیلدidqustion   که از نوع AUTO_INCREMENT  است به عنوان کلید اصلی جدول است  (شکل3-15)(شکل 3-15)نمایش فیلد های جدول  question_answer

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26