دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -16- جدول sabtenam_student

اطلاعات فرم عضویت در سیستم کاراموزان در این جدول ذخیره می شود که در صورت تایید مدیر سایت وثبت انها در سیستم اجازه ورود به سیستم شخصی خود رادارند .این اطلاعات شامل شامل نام ونام خانوادگی و شماره کاراموز ,کد ملی,نام پدر ,ایمیل,عکس ,وضعیت اشتغال ,رشته تحصیلی  نام استاد و  دوره وکد دوره می باشد  که فیلد کد دوره به عنوان کلید خارجی است که در جدول alldoreh  به عنوان کلید اصلی بود(شکل3-16)


(شکل 3-16)نمایش فیلد های جدول  sabtenam_student

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26