یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -20- جدول sabtmark_ostad

بعد از عضویت مربیان در سیستم شخصی خود که توسط مدیر سایت انجام می شوداطلاعات مربوط به ثبت نمرات کاراموزان که توسط مربی در سیستم شخصی خود صورت می گیرددر جدول زیر ذخیره می شود.این اطلاعات شامل نمره کتبی و عملی کاراموز است وفیلد idstudentبه عنوان کلید خارجی این جدول است که در جدول list_allstudent  به عنوان کلید اصلی است. (شکل3-20)


(شکل 3-20)نمایش فیلد های جدول  sabtmark_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26