دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -21- جدول sedfile_ostad

بعدازعضویت مربیان در سیستم شخصی خود که توسط مدیر سایت انجام می شوداطلاعات مربوط به ارسال فایل برای کاراموزان که توسط مربی در سیستم شخصی خود صورت می گیرددر جدول زیر ذخیره می شود.این اطلاعات شامل عنوان فایل و فایل ارسالی است.فیلد idfileبه عنوان کلید اصلی این جدول است. فیلد کد دوره کلید خارجی جدول است  که در جدول لیست همه دوره ها به عنوان کلید اصلی بود. (شکل3-21)


(شکل 3-21)نمایش فیلد های جدول  sedfile_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26