دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -22- جدول sendalarm_ostad

بعد از عضویت مربیان در سیستم شخصی خود که توسط مدیر سایت انجام می شوداطلاعات مربوط به ارسال اطلاعیه برای کاراموزان  که توسط مربی در سیستم شخصی خود صورت می گیرددرجدول زیرذخیره می شود. این اطلاعات شامل عنوان واطلاعیه است.فیلدidalarm  به عنوان کلیداصلی این جدول است.و فیلد کددوره کلید خارجی جدول است  که در جدول  لیست همه دوره ها به عنوان کلید اصلی بود. (شکل3-22)


(شکل 3-22)نمایش فیلد های جدول  sendalarm_ostad

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26