یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1 -23- جدول forgetpassword

چنانچه کاراموزان یا مربیان سازمان نام کاربری یا کلمهعبور خودرافراموش نمایند اطلاعات فرم فراموشی رمز دراین جدول ذخیره می شود که این اطلاعات شامل سمت شخص (کاراموز یا مربی),شماره شخص ,نام و شماره تلفن شخص می باشد.(شکل3-23)


(شکل 3-23)نمایش فیلد های جدول  forgetpassword

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26