دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 1- لیست کامل دوره های اموزشی سازمان

مدیر سایت:

مدیر سایت دورههای اموزشی سازمان  رااز طریق انتخاب گزینه ثبت دوره های سازمان در جدول دوره ها ، موجود در صفحه اصلی مدیر سایت وواردکردن اطلاعات خواسته شده در صفحه باز شده، ثبت می نماید.(شکل 4-1)

شکل(4-1) صفحه ثبت دوره های سازمان


کاربر مهمان

پس از ثبت دوره های سازمان  توسط مدیر سایت، کاربر مهمان می تواند صفحه لیست دوره ها را از طریق انتخاب گزینه لیست دوره های سازمان از جدول اموزش در صفحه  اصلی سایت مشاهده نماید. (شکل 4-2)

شکل(4-2) صفحه لیست دوره های سازمان

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26