یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 2- ثبت نام دوره های جدید

مدیر سایت

برای ثبت دوره های جدید اموزشی سازمان که به صورت ادواری صورت می پذیرد و این دوره ها از بین تمام دوره های سازمان انتخاب می شود ابتدا مدیر سایت در صفحه اصلی مدیریت گزینه افزودن دوره جدید که در جدول دوره ها قرار دارد انتخاب می کند و در صفحه باز شده  با انتخاب دوره مورد نظر از بین تمام دوره ها  و وارد کردن اطلاعات خواسته شده ,دوره جدید را ثبت می نماید  .(شکل 4-3)


شکل(4-3) صفحه ثبت دوره های جدید سازمان


مدیر سایت می تواند این اطلاعات را از طریقانتخاب گزینه ویرایش دوره از جدول دوره ها و  با کلیک  دکمه ویرایش  در صفحه باز شده و تایید پیام  بعد از زدن دکمه ویرایش  ,ویرایش نماید. (شکل 4-4)

 شکل(4-4) صفحه ویرایش  دوره های جدید

شکل زیر (4-5) صفحه ای که مدیر سایت بعد از زدن دکمه ویرایش وارد ان می شود را نشان می دهد.همان طور که می بینیم تمام اطلاعات دوره جدید  قابل ویرایش است.

شکل(4-5) صفحه ویرایش  دوره های جدید

علاوه بر ویرایش دوره ها مدیر سایت یعد از اتمام  ثبت نام کاربران در دوره های  جدید  ثبت شده باید این دوره را  حذف نماید که با انتخاب حذف دوره از جدول دوره ها در صفحه اصلی مدیر سایت و باز شدن صفحه مورد نظر ,  دوره های مورد نظر را انتخاب نموده ودکمه حذف را کلیک می کند.(شکل 4-6)

شکل(4-6) صفحه حذف   دوره های جدید

بعد از اتمام ثبت نام کاربران مهمان برای شرکت در ازمون ورودی  دوره های جدید سازمان,مدیر سایت با انتخاب  گزینه مشاهده ثبت نام کنندگان در جدول دوره ها در صفحه اصلی مدیر سایت  و باز شدن صفحه زیر دوره مورد نظر را انتخاب و دکمه مشاهده را کلیک می کند که   امکان مشاهده مشخصات و تعداد شرکت کنندگان در ازمون ورودی وهمچنین امکان حذف کل فرم های ثبت نام دوره مورد نظر را دارد.(شکل 4-7)

 شکل(4-7) صفحه مشاهده ثبت نام کنندگان دورهای جدید
 

کاربر مهمان

پس از ثبت دوره های جدیدسازمان توسط مدیر سایت، کاربر مهمان برای شرکت در ازمون ورودی دوره های جدید,در صفحه اصلی سایت باانتخاب گزینه ثبت نام دوره های جدیداز جدول اموزش  به فرم ثبت نام برای شرکت در ازمون دسترسی می یابد(شکل 4-8)

شکل (4-8)   صفحه فرم ثبت نام دوره های جدید


بعد از کلیک کردن دکمه ثبت نام و اتمام عملیات ثبت نام کاربر وارد صفحه دریافت کارت ورود به جلسه می شود . ویا برای در یافت کارت ورود به جلسه ازمون  گزینه پرینت کارت ورودی در جدول اموزش را انتخاب می کند (شکل4-9)

شکل(4-9) صفحه دریافت کارت ورود به جلسه ازمون

 کاربربرای دریافت کارت ورود به جلسه ازمون ورودی کد ملی خود را که در فرم ثبت نام وارد کرده  در فیلد  دریافت کارت وارد می کند . با کلیک کردن دکمه اماده برای چاپ کارت ورود به جلسه ازمون خود را دریافت می کند (شکل 4-10)


شکل(4-10) کارت ورود به جلسه ازمون ورودی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26