دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-5 اخبار صفحه اصلی سایت

مدیر سایت

مدیر سایت اخبار سایت رااز طریق انتخاب گزینه ثبت اخبار در جدول اخبار واطلاعیه ها، موجود در صفحه اصلی مدیر سایت ووارد کردن اطلاعات خواسته شده در صفحه باز شده، ثبت می نماید.(شکل 4-18)

شکل(4-18) صفحه ثبت اخبار سایت

مدیر سایت علاوه بر ثبت اخبار امکان حذف اخبار گذشته سایت رادارد برای این منظور بعدازانتخاب حذف اخبار از جدول اخبارواطلاعیه هاو باز شدن صفحه حذف اخبار ,اخبار گذشته راانتخاب وروی دکمه حذف کلیک میکند.(شکل 4-19)

شکل (4-19) صفحه حذف اخبار سایت


مدیر سایت علاوه بر ثبت وحذف اخبارامکان ویرایش  اخبار سایت رادارد ( شکل4-20) ,خبر مورد نظر راانتخاب وروی دکمه ویرایش کلیک میکندو پس از تایید پنجره پیغام وارد صفحه ویرایش خبر می شود شکل (4-21)

شکل (4-20) صفحه لیست اخبار

شکل (4-21) صفحه ویرایش اخبار

 

کاربر مهمان

پس از ثبت اخبار صفحه اصلی سایت توسط مدیر سایت، کاربر مهمان می تواند در صفحه اصلی سایت اخبار سازمان را مشاهده نماید (شکل 4-22)

شکل(4-22) صفحه اصلی سایت
 

برای مشاهده کامل متن  کاربر مهمان,با کلیک کردن  برروی عکس خبر ویا عنوان خبر یا لینک مشاهده کامل متن  به صفحه  مشاهده اخبار دسترسی می یابد  که کاربر متن کامل خبر انتخابی را در صفحه مشاهده می کند(شکل 4-23)

شکل(4-23) صفحه مشاهده اخبار سایت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26