دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-15-عضویت در سیستم مربیان

مربیان
یکی ازامکانات بارز وقابل توجه طراحی سایت فنی حرفه ای اینجانب نسبت به دیگر سایت های سازمان فنی حرفه ای وجود سیستم کاراموز ومربی می باشدکه وجوداین سیستم باعث ارتباط هرچه بهتر کاراموزان سازمان با مربیان خودو یا حتی دیگر مربیان است. مربیان سازمان بعد مصاحبه عملی که با ریئس سازمان و دیگر مسئولین دارند در صورت پذیرش و دریافت کارت مربیگری ,برای عضویت در سیستم مربیان وارد صفحه اصلی سازمان شده و باانتخاب دکمه سیستم مربیان به صفحه loginاساتید  دسترسی می یابند .(شکل 4-41)


شکل(4-41) صفحه login  اساتید

برای عضویت در سیستم اساتید  لینک عضویت در سیستم اساتید را انتخاب و در صفحه باز شده اطلاعات لازم را وارد کرده و از بین تمام دوره های سازمان ,دوره ای که مسئول تدریس ان هستند را انتخاب می کنند .پر کردن فیلدهای ستاره دار از جمله شماره مربیid)) که شماره  کارت مربی است وشماره ملی اجباری است در غیر این صورت  اطلاعات فرم ارسال نمی شود .(شکل 4-42)


شکل (4-42) فرم عضویت اساتید در سیستم

مدیر سایت

بعد از ارسال فرم عضویت در سیستم مربیان ,مدیر سایت در صفحه اصلی مدیریت با انتخاب گزینه  ثبت اساتید در جدول تنضیمات لیست تمام مربیان که تقاضای عضویت در سیستم اساتید رادارند و فرم عضویت را ارسال نمودند مشاهده می کند  با کلیک روی دکمه ثبت استاد پنجره پیغام را مشاهده و در صورت تایید پیام مربی در سیستم مربیان ثیت می شود  و  از بین متقاضیان عضویت حذف می گردد. مدیر سایت با کلیک دکمه  ایمیل به استاد و ارسال ایمیل نام کاربری وکلمه عبور را به مربی اعلام می کند.(شکل 4-43)


شکل (4-43) صفحه ثبت اساتید در سیستم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26