یکشنبه 17 اسفند 1399 | Sunday 7 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 18 – ارسال و دریافت اطلاعیه در سیستم شخصی

مربی:

برای ارسال اطلاعیه به کاراموزان که توسط مربیان سازمان انجام میشود مربی در سیستم شخصی خود کلید ارسال اطلاعیه را انتخاب میکند در صفحه ارسال اطلاعیه ,  اطلاعیه مورد نظر را ثبت می کند (شکل4-51)

شکل(4-51) صفحه ارسال اطلاعیه توسط مربی

مربیان  علاوه بر ثبت اطلاعیه امکان حذف اطلاعیه رادارد . مربی با انتخاب لینک حذف اطلاعیه از جدول تنضیمات درسیستم شخصی خود به صفحه حذف اطلاعیه دسترسی می یابد.(شکل 4-52)

شکل(4-52) صفحه حذف  اطلاعیه توسط مربی


کاراموز:

 

پس ازارسال اطلاعیه توسط مربیان هردوره ,کاراموز برای مشاهده اطلاعیه کلیددریافت اطلاعیه در سیستم شخصی خود را کلیک می کند که در صفحه باز شده لیست اطلاعیه های ثبت شده ان دوره را نشان می دهد.(شکل 4-53)

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26