دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 20 – ثبت ومشاهده نمرات در سیستم شخصی

مربی:

برای ثبت نمرات کاراموزان که توسط مربیان سازمان انجام می شود مربی در سیستم شخصی خود کلید ثبت نمرات  را انتخاب می کند در صفحه ثبت نمرات ,اطلاعات لازم را وارد کرده ودکمه ثبت نمره ازمون را کلیک می کند. (شکل4-57)


شکل(4-57) صفحه ثبت نمرات   توسط مربی


کاراموز

پس از ثبت نمرات  توسط مربیان هر دوره ,کاراموز برای مشاهده نمرات  کلید مشاهده نمرات  در سیستم شخصی خود را کلیک می کند که در صفحه باز شده نمرات خود  را مشاهده  می دهد.  (شکل 4-58).
 


شکل (4-58) صفحه  مشاهده  نمرات

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26