یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 23 – ارسال عکس در سیستم شخصی

 کاراموز:

کاراموزارسال عکس رااز طریق انتخاب ارسال عکس در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خود انجام می دهد. در فیلدارسال عکس از یرنامه نویسی جاوااسکریپت استفاده شده که به کاربر اجازه نمی دهد فیلد ارسال عکس را خالی ارسال کند.(شکل 4-69)

شکل(4-69) صفحه ارسال عکس  کاراموز

مربی :

مربی ارسال عکس رااز طریق انتخاب ارسال عکس در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خودانجام میدهد. در فیلد ارسال عکس از یرنامه نویسی جاوااسکریپت استفاده شده که به کاربر اجازه نمی دهد فیلد ارسال عکس را خالی  ارسال  کند.(شکل 4-

شکل(4-70) صفحه ارسال عکس  مربی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26