یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 24 – تغییر رمز عبور در سیستم شخصی

کاراموز:
 

کاراموز  تغییر رمز عبور را از طریق انتخاب  لینک تغییر رمز  در سیستم شخصی خود انجام می دهد. کاراموز پس از تغییر رمز عبور فقط با رمز عبور جدید اجازه ورود به سیستم را دارد. .(شکل 4-71)

شکل(4-71) تغییر رمز  کاراموز

 

مربی:
 

مربی تغییر رمز عبور رااز طریق انتخاب لینک تغییر رمزدر سیستم شخصی خودانجام میدهد. مربی  پس از تغییر رمز عبور فقط با رمز عبور جدید اجازه ورود به سیستم را دارد. .(شکل 4-72)

شکل(4-72) تغییر رمز  مربی


مدیر سایت :
 

مدیر سایت تغییر رمز عبور رااز طریق انتخاب لینک تغییر رمز صفحه اصلی مدیر سایت انجام میدهد. مدیر سایت  پس از تغییر رمز عبور فقط با رمز عبور جدید اجازه ورود به سیستم را دارد.(شکل 4-73)

 
شکل(4-73) تغییر رمز  مدیر سایت

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26