دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 25 – مشاهده مشخصات در سیستم شخصی

کاراموز:

کاراموز  از طریق انتخاب  مشاهده مشخصات  در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خود به صفحه مشاهده مشخصات دسترسی می یابد.(شکل 4-74)

شکل(4-74) مشاهده مشخصات  کاراموز


مربی:

مربی از طریق انتخاب مشاهده مشخصات  در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خود به صفحه مشاهده مشخصات دسترسی می یابد.(شکل 4-75)

شکل(4-75) مشاهده مشخصات مربی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26