دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4- 26 – ویرایش مشخصات در سیستم شخصی

کاراموز:

 کاراموز  از طریق انتخاب  ویرایش  مشخصات  در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خود به صفحه ویرایش  مشخصات دسترسی می یابد  در این صفحه اطلاعاتی مثل ایمیل,شماره همراه  ,و یا وضعیت اشتغال که قابل تغییرند ویرایش می شود.(شکل 4-76)

 شکل(4-76) ویرایش  مشخصات کاراموز

مربی :

مربی از طریق انتخاب  ویرایش  مشخصات  در جدول تنضیمات در سیستم شخصی خود به صفحه ویرایش  مشخصات دسترسی می یابددراین صفحه اطلاعاتی مثل ایمیل,شماره همراه که قابل تغییرند ویرایش می شود.(شکل 4-77)

شکل(4-77) ویرایش  مشخصات مربی

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26