دوشنبه 18 اسفند 1399 | Monday 8 th of March 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

دراین مستند، پروژه برنامه نویسی تحت وب وطراحی سایت فنی حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت.درخصوص شرایط واقعی سازمانی که این سایت برای ان نوشته شده است توضیحاتی ارائه شد. نمونه های مشابه با این سایت مورد توجه و مقایسه قرار گرفت.درزمینه ابزارهای مورد نیاز برای پیاده سازی این سایت که ابزارهای تحلیل، برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی می باشند توضیحاتی ارائه گردید. همچنین در خصوص چرایی انتخاب زبان، بانک اطلاعاتی، نرم افزار پیاده سازی تحلیل و نسخه بکار گرفته شده در پیاده سازی توضیح داده شد. در زمینه مبحث تحلیل سیستم، امکانات و خصوصیات سیستم به شکل مهندسی و با استفاده از زبان مدل سازی UMLتوضیح داده شد. و نمودارهای مورد کاربرد و توالی به همراه توضیحات فنی ارائه گردید.در بحث طراحی پایگاه داده، در خصوص جدول های طراحی شده، فیلدهای ان و کلیدهای اصلی و خارجی پایگاه داده توضیح داده شد. علاوه بر ان در خصوص چرایی طراحی جداول بانک اطلاعاتی و تاثیراتی که طراحی هر جدول در نرمال سازی بانک اطلاعاتی دارد مطالبی ارائه شد. در زمینه امکانات نرم افزار با توجه به وجود امکانات متنوع، توضیح در خصوص این امکانات در بیست وشش بخش بیان شد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26