یکشنبه 10 اسفند 1399 | Sunday 28 th of February 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
منابع و مراجع

[1] پرسمن، راجر اس؛ مهندسی نرم افزار، ترجمه محمد مهدی سالخورده، انتشارات خراسان، 1385.

[2] بنت، سیمون –اسکلتون، جان –لان، کن؛ مرجع کامل UML، ترجمه عین الله جعفرنژاده قمی، انتشارات علوم رایانه، 1386.

[3] دیت، سی جی؛ سیستم های بانک اطلاعاتی، ترجمه امیر علیخانزاده، انتشارات خراسان، 1385.

[4] جعفرنژاد قمی، عین الله؛ اموزش گام به گام Mysql، انتشارات علوم رایانه، 1385.

[5] تامسون، ولیانگ؛ طراحی وب با PHPو Mysql، ترجمه رضا ابراهیمی؛ انتشارات نص؛ 1384.

[6]ناصح، علی- ناصح، محمد؛ خود اموز PHPدر 24 ساعت، انتشارات دیباگران تهران، 1383.

[7] هدایت، محمد علی؛ مفاهیم ابتدایی UML، انتشارات دیباگران تهران، 1385.

[8] Bauer,Yvonne – Degenhardt, Lars – Glich, Harald; Online Exam ax Part Of the IT- supported Examination Process Chain; IEEE; 2008.

[9] Zhenming, Yuan – Liang, Zahang – Guohua, Zhan; A Novel Web-Based Online Ezamination System For Computer Science Education; IEEE; 2008.

[10]Brusilovsky,Peter – Miller, Phiip; Web-based Testing For Distance Education; Carnegie Technology Education; 2007.

[11]http://en.wikipedia.com/test

[12]http://www.phpclassess.org

[13]http://www.javascriptkit.com

[14]http://php.net

[15]http://www.codeproject.com

[16] http://www.iranphp.com

[17] http://barnamenevis.org

[18] http://www.dhtmlsample.com

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26