دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1)معرفی ابزارهای توسعه

در این سیستم برای طراحی پایگاه داده از نرم افزار SQL Server 2008و برای نوشتن کدها از محیط برنامه نویسی Visual Stadio 2008و زبان برنامه نویسی C#استفاده شده است که در زیر علت استفاده از این دو نرم افزار بیان شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26