دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
سفارش محصول

اگر محصول مورد نظر کاربر در  لیست محصولات نباشد این صفحه راهی برای سفارش دادن محصول درخواستی کاربران می باشدpublic partial class NewOrder : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }
    protected void SendBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        SqlDataSource2.Insert();
        m();
        Label23.Text = "ارسال سفارش با موفقیت صورت گرفت. به زودی در صورت نیاز پاسخ لازم توسط مدیر برای شما ارسال خواهد شد.";
    }
    protected void m()
    {
        NameTxt.Text = "";
        PhoneTxt.Text = "";
        EmailTxt.Text = "";
        DetailsTxt.Text = "";
        TitleTxt.Text = "";
    }
    protected void ClearBtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        m();
    }
 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26