دوشنبه 6 خرداد 1398 | Monday 27 th of May 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
زیر گروه : SubCategory.aspx

هر محصول اصلی از یک گروه تشکیل شده است

publicpartial class Admin_Default2 : System.Web.UI.Page

{

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

    {

 

    }

 

    protected void ImageButton2_Click(object sender, ImageClickEventArgs e)

    {

        SqlDataInsert.Insert();

        GridView1.DataBind

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26