جمعه 28 تیر 1398 | Friday 19 th of July 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
پیوست: نصب برنامه

دستورات Aspدر سمت سرور اجرا می شوند وکاربر نتیجه را به صورت Htmlمی بینید. به همین دلیل نمی توان صفحات Aspایجاد شده را مستقیما در مرورگر باز کرد. چرا که در این صورت با خطای Thepagecannot be displayedروبرو می شویم که این خطا مربوط به اشکال در صفحه یا نبود صفحه نیست.

برای رفع این مشکل ، ابتدا باید کامپیوتر را به یک سرور مجازی تبدیل کرد. برای این منظور سرویس IISرا بر روی سیستم نصب می کنیم.

نصب IISبر روی سیستم:

برای نصب IISمراحل زیر را دنبال کنید:

در کنترل پنل Add/Remove Programsرا باز کنید. سپس به قسمت Add/Remove Windows Componentsبروید.

در این صفحه با انتخاب Application Server، می توان IISرا انتخاب کرد

در اخر هم سی دی ویندوز را در درایو ان قرار دهید و Nextرا بزنید

نصب SQL Server 2005

نصب.Net Framework 3/5

تنظیمات IIS:

بعد از مراحل بالا ، یک سایت پیش فرض در درایو ویندوز ودر مسیر زیر ایجاد می شود.

E:Inetpubwwwroot

حالا فایل اصلی برنامه مورد نظر را بایکی از نام های index.htmlیا index.aspدر مسیر بالا ذخیره کنید. حالا مرورگرتان را باز کنید وبه این مسیر بروید:

http://localhost/index.html

در این صورت باید فایل صفحه اصلی برنامه مورد نظر در مرورگر بارگزاری شود. این مسیر در واقع یک مسیر مجازی است که به یک مسیر فیزیکی اشاره دارد.

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26