چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
ابزار تحلیل سیستم

ایجاد یک مدل برای سیستمهای نرم‌افزاری قبل از ساخت یا بازساخت ان، به اندازه داشتننقشه برای ساختن یک ساختمان ضروری و حیاتی است. بسیاری از شاخه‌های مهندسی، توصیفچگونگی محصولاتی که باید ساخته شوند را ترسیم می‌کنند و همچنین دقت زیادی می‌کنندکه محصولاتشان طبق این مدلها و توصیف ها ساخته شوند . شاید علت مدلکردن سیستمهای پیچیده این باشد که تمامی ان را نمی‌توان یکباره مجسم کرد ، بنابراینبرای فهم کامل سیستم و یافتن و نمایش ارتباط بین قسمتهای مختلف ان، به مدلسازیمی‌پردازیم . بنابراین پس از شناخت سیستم و نیازمندی های ان با تولید مدل های بصری برای یک سیستم می توان نشان داد که چگونه سیستم روی یک سطح کار می کند. روی هم رفته، مدل های بصری ابزار قدرتمندی را فراهم می کنند تا سیستم را به بخش های وابسته نشان دهند. 

 UMLزبان مدل سازی یکپارچه است و همچنین زبانی استاندارد بمنظور مشخص نمودن، پیش بینی، ایجاد و مستند سازی تولیدات نرم افزاری استUML  به افراد اجازه می دهد تا چندین نوع مختلف از نمودارهای بصری را ایجاد کنند که جنبه های مختلف سیستم را نمایش می دهد.

 UML، مجموعه ای از بهترین امکانات مهندسی را به منظور استفاده در مدل سازی سیستم های بزرگ و پیچیده است . UMLیک متدولوژی رسمی برای پیاده سازی نرم افزار است که از چهار لایه و یا چهار سطح تشکیل شده است:

1- لایه ماورای ماورای مدل ها

این لایه شامل عناصر اصلی و اساسی یو ام ال می شود. مفهوم "چیز" نشان دهنده هر چیزی است که قابل تعریف است و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای مشخص ساختن ماورای مدل ها به کار می رود.

 2-لایه ماورای مدل ها

این لایه عناصر سازنده UMLرا دربر می گیرد شامل مفاهیم پارادیم های شی گرایی و کامپوننت گرایی. هر مفهوم در این سطح یک "نمونه" از مفهوم چیز در ماورای ماورای مدل هاست و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای مشخص ساختن مدل ها به کار می رود.

3- لایه مدل ها

این لایه مدل های UMLرا دربرمی گیرد. این سطح، سطحی است که در ان مسایل و راهکارها ویل سیستم ها شکل می گیرند. هر مفهوم در این سطح یک "نمونه" از سطح ماورای مدل ها است و این سطح تجرید برای رسمی سازی نشانه های زبانی یک مفهوم و تعریف زبان برای بیان عبارت در مورد یک موضوع به کار می رود. این سطح، سطح کلاس یا سطح نوع نامیده می شود.

4- لایه مدل های کاربر

این سطح شامل عناصری می شود که مدل های UMLرا تمثیل می کند. هر مفهوم در این سطح یک نمونه از سطح مدل هاست. این سطح، سطح شی یا نمونه نیز نامیده می شود.

نمودارهای مهم  UMLعبارتنداز :

1- مدلسازی از دیدگاه کاربر

یوزکیس دیاگرام ها کارکرد یک سیستم را به تصویر می کشند.

2- مدلسازی با دیدگاه ساختاری

کلاس دیاگرام ها ساختار ایستا و استاتیک سیستم را به تصویر می کشند

نمودارهای شی نیز ساختار استاتیک سیستم را در یک لحظه خاص به تصویر می کشند.

3- مدلسازی با دیدگاه رفتاری

نمودارهای توالی ، تعامل و ارتباط میان عناصر سیستم را نشان می دهند

نمودارهای همکاری نیز تعامل عناصر سیستم را از لحاظ زمانی و مکانی به تصویر می کشند.

نمودارهای حالت ، شرایط وضعیت و پاسخ عناصر سیستم را به تصویر می کشند

نمودارهای فعالیت ، فعالیت هریک از عناصر سیستم را به تصویر می کشند

4-  مدلسازی از دیدگاه پیاده ساز سیستم

نمودارهای کا مپوننت ، سازمان اجزایی که یک سیستم را شکل می دهند را به تصویر می کشد.

5-  مدلسازی با دیدگاه محیطی

نمودارهای استقرار پیکر بندی یک سیستم را نمایش می دهند.

6- سایر نمودارها نیز هرجا که لازم باشند، می توان تعریف و استفاده نمود.

در بررسی های صورت گرفته در خصوص انتخاب ابزار مناسب برا ی پیاده سازی UML، نرم افزار های  Rational Rose،  Visual Paradigm، Microsoft Visioو Enterpris Architectموجود هستند .

زمانی که حرف از تحلیل پروژه های نرم افزایست اکثرا به یاد نرم افزار   Rational Roseمی افتند. نرم افزار Rational Roseبیشترین کاربرد را در تحلیل سیستم های دانشجویی دارد و محیط کاربری بسیار ساده و اسانی نیز دارد. این نرم افزار متاسفانه از استاندارهای UML 2.0پشتیبانی نمی کند و نمی توان قسمت هایی از تحلیل را که در UML2.0اورده شده است را پیاده سازی کرد.

از طرفی این نرم افزار دارای امکان طراحی واسط کاربری را، نیز دارا نمی باشد. لذا با توجه به اینکه تحلیل صورت گرفته با توجه به استاندارهای UML2.0بوده است این نرم افزار تقریبا  کنار گذاشته شده است.

یکی از رقیبان اصلی در این زمینه مجموعه ابزارهای   Visual Paradigmاست.

 Visual Paradigmنرم افزاری بسیار کامل و جامع است که از تمامی استاندارهای UML 2.0و بالاتر پشتیبانی می کند.  Visual Paradigmهمچنین دارای ژنراتورهای تبدیل UMLبه کدهای  PHP، ASP، VB.net،  JAVA، C#، ODLT، Action Script، Delphi،  Perl، XSDو... می باشد.

Visual Paradigm for UMLیک ابزار کیس UMLاست که مدلسازی UMLرا پشتیبانی می کند. Visual Paradigm for UMLیک نرم افزار open sourceغیر تجاری است.
UMLبه عنوان ابزاری برای مصور سازی موجودیت های مختلف یک نرم افزار در اختیار مهندسان نرم افزار می باشد. از دیگر قابلیت های این نرم افزار ساخت گزارشات و ساخت کد می باشد، همچنین Visual Paradigmرسم نمودارهای UMLبر مبنای کدهای برنامه را نیز داراست.

قابلیت های کلیدی نرم افزار  Visual Paradigm for UML:
- پشتیبانی از UML 2, SysML, BPMN
- امکانات کد سازی و گزارش سازی
- امکان تبدیل کد ها به نمودار های معادل
- رسم نمودار های UseCase
- رسم نمودار های Class
- رسم نمودار های توالی
- رسم نمودار های ارتباط
- رسم نمودار های حالت ماشین
- رسم نمودار های اجزا
- رسم نمودار های Deployment
- رسم نمودار های Package
- رسم نمودار های Object
- رسم نمودار های زمان
- قابلیت انالیز متون
- امکانات فوق العاده کامل به منظور مدل سازی ساختار دیتابیس
- قابلیت های بسیار مناسب در رابطه با Object Relational Mapping
- امکانات قالب بندی متون
- قابلیت های کار گروهی بر روی پروژه ها
- و ...

زبان برنامه نویسی :

برای طراحی وب سایت و پیاده سازی برنامه از ابزار 2008 Microsoft Visual Studioاستفاده شده و چون برنامه در قالب یک وب سایت پیاده سازی شده است از پلت فرم   ASP.Net FrameWork 3.5استفاده شده است . همانطور که قبلا نیز توضیح داده شده به دلیل هماهنگی بالای این دو محصول شرکت ماکروسافت برای برنامه ای که بانک ان درSQL  SERVER  پیاده سازی می گردد ، بهترین گزینه برای برنامه نویسی C# , ASP.NET یا  VBمیباشد. ASPیک پلت فرم و قالب کاری برای ایجاد برنامه های مبتنی بر وب است. همراه با ویژوال استودیو 2005 یک نسخه جدید از ASPبه نام ASP.NET 2.0معرفی شد. به وسیله این نسخه ی جدید به سادگی می توان سایت های دینامیک ایجاد کرد.

یکی از مهمترین مزایای فایلهایی که با استفاده ASP.NET 2.0ایجاد می شوند نسبت به فایل های دیگری که معرفی شد در این است که، سرعت اجرای برنامه های ASP.NET 2.0نسبت به موارد مشابه ان بالاتر است. دلیل این امر نیز به علت نحوه ی کامپایل شدن دستورات ان در سرور است. همچنین با استفاده از امکانات ویژال استودیو 2005 برای ایجاد برنامه های تحت وب، باعث افزایش سرعت در طراحی برنامه ها و نیز افزایش کارایی انها می شود. با استفاده از توابع و کلاس های زیادی که در فضای نامهای مختلف .NETوجود دارند می توان به سادگی و به سرعت برنامه های کاربردی قدرتمندی طراحی کرد.

همچنین از دیگر مزایای ASP.Net این است که کد ها کامپایل شده و در زمان اجراهزینه ای صرف اینکار نمی شود و در نتیجه سرعت اجرای برنامه بیشتر می شود . این در حالیست که اکثر زبانهای دیگر مانند جاوا دارای مفسر نبوده و در زمان اجرا پردازش می گردند که باعث افزایش سرعت اجرای برنامه می گردد.

بانک اطلاعاتی  :

پایگاه داده به زبان ساده مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده تحت کنترل یک مدیریت متمرکز است . اعمالی مانند درج ، حذف ، بهنگام سازی وبازیابی داده ها از جمله اعمال اصلی در پایگاه داده ها هستند.

پایگاه داده ها دارای سه مدل رابطه ای ، سلسله مراتبی و شبکه ای هستند . با توجه به ویژگی خوبی که مدل رابطه ای دارد اغلب تکنولوژی ها براساس مدل رابطه ای بنا شده اند. پایگاه داده رابطه ای به زبان ساده مجموعه ای از تعدادی جداول و روابط بین انها است.

پایگاه داده را میتوان مجموعه داده های ذخیره شده در مورد یک محیط عملیاتی دانست . محیط عملیاتی به محیطی گفته می شود که می خواهیم برای ان یک سیستم دخیره و بازیابی اطلاعات ایجاد نماییم . داده های یک محیط عملیاتی شامل موجودیت ها ، صفات خاصه و ارتباط بین موجودیت هاست . به همین ترتیب هر کدام از موجودیت ها نیز برای خود صفات خاصی دارند. ارتباط بین موجودیت ها نیز در طراحی یک بانک اطلاعاتی بسیار اهمیت دارند .

در اینجا برای این سایت از sql  موجود در خود نرم افزار ویژوال استفاده شده است

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26