یکشنبه 28 مرداد 1397 | Sunday 19 th of August 2018 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
فصل دوم: تحلیل برنامه

برای تحلیل  و مدلسازی سیستم فوق از ابزار visual paradigmاستفاده شده است. ما در اینجا با استفاده ازvisual paradigm نمودارهای دیاگرام مورد استفاده (usecase diagram)و دیاگرام کلاس (class diagram) و دیاگرام توالی (sequence diagram) را رسم می کنیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26