چهارشنبه 5 تیر 1398 | Wednesday 26 th of June 2019 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
بخش اول ( معرفی جداول پایگاه داده )

1-    جدول Karbaran  ( کاربران ) با فیلد های زیر

1)  Code  : شناسه کاربر و کلید جدول

2) Name: نام کاربری

3) Tell: تلفن ثابت

4)Mobile: مبایل و کلید خارجی

5)  Adress: ادرس

6) Email: ایمیل و کلید خارجی

7)   PassWord: رمز عبور و کلید خارجی

8) Hesab: مبلغ حساب

9) Vazeyat: وضعیت حساب کاربر

10)  Tarikh: تاریخ عضویت

2-    جدول Films( فیلم ها ) با فیلد های زیر

1)   Code: کلید جدول

2)   Name: نام دانشگاه

3)  Kargardan: نام کارگردان

4)  Bazigaran: نام بازیگران

5)   Mozoo: موضوع فیلم

6)   SaleSakht: سال ساخت فیلم

7)   Keshvar: کشور سازنده

8)   Tedad: تعداد موجود در سایت

9) Pic: عکس فیلم

10)  Tozihat: توضیحات

11)   Tekrar: تعداد تکرار

12)  Tarikh: تاریخ ثبت

3-    جدول    EjareFilm( اجاره فیلم ) با فیلد های زیر

1)   ID: شناسه اجاره فیلم و کلید جدول

2) CodeKarbar: شناسه کاربر اجاره کننده فیلم

3) : CodeFilmشناسهفیلم اجاره شده

4)  Tarikh : تاریخ اجاره فیلم

5) Zaman: زمان اجاره فیلم

Date: تاریخ ثبت

7)   Vazeyat: وضعیت حساب کاربری برای فیلم اجاره  شده

4-    جدول Nazarat( نظرات ) با فیلد های زیر

1)      ID  : شناسه نظر ثبت شده و کلید جدول

2)       CodeKhabar: کد خبری که به ان نظر داده شده

3)        Name: نام نظر دهنده

4)       Email: ایمیل نظر دهنده

6)       WebSite: وب سایت نظر دهنده

7)       Text: متن نظر ثبت شده

8)       Tarikh: تاریخ ثبت نظر

9)       Zaman: زمان ثبت نظر

 

5-    جدول Khabar(خبرها ) با فیلد های زیر

1)        ID  : شناسه خبر و کلید جدول

2)        Subject  : موضوع خبر

3)        Text1: توضیحات اولیه خبر

4)        Text2: توضیحات تکمیلی خبر

5)       Pic: تصاویر مربوط به خبر

6)       Tarikh: تاریخ ثبت خبر

7)       Zaman: زمان ثبت خبر

8)        Vazeyat: وضعِت خبر

 

 

6-    جدول sabtefish( ثبت فیش ) با فیلد های زیر

1)        ID : شناسه ثبت فیش و کلید جدول

2)       CodeKarbar: کد کاربر

3)       ShomareFish: شماره فیش

4)       Mablagh: مبلغ فیش

5)      Tarikh: تاریخ ثبت فیش

6)      Zaman: زمان ثبت فیش

7)       : Vazeyatوضعیتفیش ثبت شده

 

 

7-    جدول Nazaratfilm( نظرات فیلم ) با فیلد های زیر

1)         ID: شناسه نظر ثبت شده و کلید جدول

2)         CodeFilm: کد فیلم

3)       Name:  نام نظر دهنده به فیلم

4)       Email: ایمیل نظر دهنده به فیلم

5)       WebSite: وب سایت نظر دهنده به فیلم

6)        Email: ایمیل نظر دهنده به فیلم

7)       Text: متن نظر ثبت شده

8)       Tarikh: تاریخ ثبت نظر

9)       Zaman: زمان ثبت نظر

8-    جدولertebat( ارتباط ) با فیلد های زیر 

1) Number: شماره فیلد ارتباط با مدیر و کلید جدول

2) Karbar: شماره کاربر

3)  Soal:  متن سوال

4) Pasokh: متن پاسخ

9-    جدولSetting( تنطیمات ) با فیلد های زیر

1)  ID: شناسه رکورد تنظیمات و کلید جدول

2) Getfilm: شماره رکورد تنظیمات

3)   Costfilm: قیمت خرید فیلم

4)  Jarimefilm:  قیمت جریمه دیرکرد فیلم

5)  Jarimerezerv: قیمت جریمه جاره  فیلم

6)Tedadfilm      : تعداد فیلم

 Rezervtime    : زمان اجاره فیلم 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26