شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-کلیت نرم افزار

در این نرم افزار کاربران به سه دسته تقسیم می شوند که این تقسیم بندی بر اساس سمت و سطح دسترسی انان در نظر گرفته شده است . گروهی از کاربران که با سه ستاره شناخته می شوند کارمندان جزء در هر واحد سازمان می باشند که این افراد تنها می توانند با کاربران هم رده خود در همان واحد و مسئول ان واحد مکاتبه داشته باشند .

گروه دوم کاربرانی هستند که با چهار ستاره شناخته می شوند و این افرا مسئولین واحدها می باشند و می توانند با کارمندان همان واحد و مسئولین سازمان مکاتبه داشته باشند . در این گروه امکان ارسال نامه به کلیه زیر گروه ها امکان پذیر گردیده است و حتی کرمندان درون ان واحد در صورت گم کردن رمز عبور خود می توانن ان را از مسئل خود دریافت نمایند .

گروه سوم کاربرانی هستند که دارای پنج ستاره در سیستم می باشند که این افراد مدیران ارشد سازمان می باشند . در این گروه امکانات گسترده تری تعبیه گردیده است . از جمله تعریف واحدهای جدید ، امکان جابجایی افراد در سازمان و تغییر سطح دسترسی ها و... .

شکل 2-1 انواع کاربران برنامه

***** ßیا 5ستاره

این امتیاز به مدیران ارشد سازمان داده می شود

      1- ارسال به کلیه کارمندان

      2- ارسال ارسال به هر فرد

      3- ارسال به مسئلین واحدها

     

**** ßیا 4ستاره

این امتیاز به کاربران درجه یک هر بخش داده میشود مثلا در بخش تولید نرم افزار در یک شرکت نرم افزاری به افرادی همچون مهندس پیروزه –مهندس نرم افزار – مهندسین تست و یکپارچه سازی نرم افزار –تحلیلگر و طراح نرم افزار و مهندسین تحلیلگر ریسک داده میشود

1-    ارتباط با مدیر کل

2-    ارتباط با مدیریت بخش

3-    ارتباط با سایر کارمندان بخش

 

*** ßیا 3ستاره

این امتیاز به طور پیش فرض به تمام کارمندان هر بخش تعلق میگیرد

1-    ارتباط با سایز کارمندان بخش

2-    ارتباط با مدیر بخش

3-    ارتباط غیر مستقیم با مدیر کل از طریق ارتباط  با مدیر بخش

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26