شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-1-3- بررسی و مدیریت نامه های دریافتی

امکان دیگر این بخش نامه های دریافتی می باشد . در این قسمت هر کاربر می تواند نامه های دریافتی خود را چک نماید . با ورود به این بخش تمام نامه های دریافتی دیده می شود که دارای مشخصاتی از قبیل تاریخ دریافت ، زمان دریافت ، ای دی فرستنده ، نام و نام خانوادگی فرستنده ، سمت فرستنده ، عنوان پیام ، متن پیام و درجه اهمیت پیام می باشد . همچنین امکان حذف پیام نیز تعبیه شده است . در نامه های دریافتی در صورتی که نامه خوانده شود تاریخ ان درج می شود در غیر این صورت بخش تارخ مطالعه نامه بدون تاریخ خواهد بود و پس از خوانده شدن تاریخ ان درج می شود .

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26