شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
5-3-امکانات برنامه برای مدیران ارشد سازمان

مدیران ارشد در واقع همان کاربران 5ستاره سازمان می باشند . این افراد دارای بیشترین امکانات در این برنامه هستند و بیشترین سطح دسترسی مربوط به انان می باشد . امکانات در نظر گرفته  شده برای این گروه که شامل مدیر کل و مدیر عامل سازمان می شود به شرح زیر است :

   امکان ارسال نامه به تمامی کارمندان

   امکان ارسال نامه به تمامی کارمندان در یک واحد

    امکان ارسال نامه به تمامی مسئولین واحدها

    امکان ارسال نامه به تک تک کارمندان

    امکان مشخص کردن مسئول بخش ها

    امکان درج و ویرایش واحد ها و سمت ها

5-3-1- امکان ارسال نامه به تمامی کارمندان :

این افراد می توانند به تمامی کاربران اعم از کاربران سه ستاره و چهار ستاره نامه ارسال کنند . اهمیت این موضوع انجایی مشخص می شود که ابلاغیه ای سراسری یا پیامی همگانی قرار باشد به دست همه کابران قرار گیرد .

5-3-2- امکان  ارسال نامه به تمامی کارمندان در یک واحد :

مدیران ارشد می توانند به تمامی کاربران در یک واحد خاص نیز نامه بفرستند . به عنوان مثال مدیر عامل پیامی را به کلیه کارمندان مشغول در واحد فنی می فرستد که نیاز نیست این نامه به کارمندان واحد مالی برسد .

5-3-3-  امکان ارسال نامه به تمامی مسئولین واحدها :

ارسال نامه به کلیه ی مسئولین واحدها از دیگر امکانات موجود در نرم افزار است که مدیران ارشد می توانند از ان برخوردار باشند . مثلا پیغامی مبنی بر نکاتی که لازم است تنها مسئولین واحدها از ان مطلع باشند از این قسمت فرستاده می شود .

5-3-4- امکان ارسال نامه به تک تک کارمندان :

بعضی مواقع  نیاز است مدیران ارشد سازمان تنها با یک یا چند کارمند در ارتباط باشند ، انان می توانند با ارسال نامه تنها به همان افراد مورد نظر به مقصود خود برسند .

5-3-5-  امکان مشخص کردن مسئول بخش ها :

یکی از امکاناتی که در دسترس مدیران ارشد سازمان قرار گرفته است مشخص کردن مسئولین بخش های مختلف سازمان می باشد . انها می توانند با ورود به بخش مربوط به این امر فردی را به عنوان مسئول یک واحد انتخاب کرده ، فردی را از یک مسئولیت عزل کرده و یا فردی از مسئولیتی به مسئولیت دیگری انتقال دهند .

قابل ذکر است با انتخاب یک فرد به عنوان مسئول یک واحد اگر فردی قبلا دارای این سمت بوده خود به خود از ان سمت عزل گردیده و به عنوان یک کارمند سه ستاره معرفی می گردد که در صورت تمایل مدیران ارشد می توانند به ان فرد مسئولیت دیگری را محل کنند .

5-3-6- امکان  درج و ویرایش واحد ها و سمت ها :

در این قسمت که شامل دو بخش واحد و سمت جدید و ویرایش سمت هاست ، مدیران می توانند واحدی جدید به مجموعه ی واحد ها اضافه نمایند . به عنوان مثال یک واحد تازه تاسیس به سازمان اضافه می گردد که باید در این سیستم نیز اضافه گردد که از این بخش این قابلیت فراهم می گردد . از طرفی در صورت نیاز می توان سمت های جدیدی به واحد اضافه نمود و یا سمت هایی را حذف و یا تغییر داد . تمامی این موارد در این قسمت قابل کنترل می باشد .

در قسمت hotkeyهای کاربر می توانیم تا 12 مورد از جملاتی را که هنگام کار با سیستم به انها نیاز داریم به کلید های F1تا F12صغحه کلید اختصاص دهیم

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26