دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
1-1-4- موارد امنیتی سیستم

     درهرسیستمی که طراحی می شود درنظر گرفتن مسایل امنیتی یکی از اصول پایه واساسی است چه بسا که ممکن است عدم دقت کافی در این موارد خسارت جدی را بعهده داشته باشد به همین دلیل در این نرم افزار هم باید مسایل امنیتی در نظر گرفته شود.

مواردی که دراین قسمت پیاده سازی می شود عبارتند از:

- تعیین کاربر:درهنگام ثبت هر اطلاعی درسیستم می بایست ثبت کننده وزمان ان مشخص باشد.با این منظور می توان کاربرانی را برای سیستم در نظر گرفته شودوفقط اجازه دستیابی به سیستم را داد.هر کاربر نیزباید نام ورمز عبور مختص به خود را داشته باشد که با توسط ان قابل شناسایی باشد.

- محدود کردن دسترسی کاربران:هر قسمت از برنامه می بایست سطح دسترسی مختص به خود را داشته باشدکه کاربران در صورت اجازه بتوانند به این بخش دسترسی یابند، مثلا کاربری که فقط اجازه دسترسی به پذیرش بیمار را دارد دیگر توانایی دسترسی به مدیریت را نداشته باشد مگر اینکه این اجازه به او داده شود.

- رمز عبورکاربران باید طوری ذخیره سازی شود که قابل دسترسی برای کسی نباشد به عنوان مثال به صورت رمزی دراورده شود تا با نگاه به داده های ذخیره شده مشخص شود.

با توجه به اطلاعات بدست امده از این قسمت در فصل 3 به توضیح پایگاه داده متناسب با نیازهای این سیستم می پردازیم. 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26