شنبه 14 تیر 1399 | Saturday 4 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
2-1-1- سناریوی use case پذیرش بیمار
  • شرایطی که باید ایجاد شود تا use caseفعال شود:

کاربر به سیستم وارد شده باشد.

  • شرایطی که بعد از اتمام use caseایجاد می شود:

اطلاعات بیمار در سیستم ذخیره و به بیمار یه قبض داده می شود.

  • هدف use case:

ثبت اطلاعات بیمارکه لازمه دادن خدمات لازم به اوست.

  • شرح مختصری ازفعالیت های سیستم:

بیمار بعد از مراجعه به مرکزدرخواست خدمات مورد نیاز خود را می کند.کاربر با توجه به در خواست بیمار اطلاعات کلینیکی مربوطه بیمار به همراه اطلاعات شخصی او را وارد میکندودر اانتها یک قبض که حاوی برخی اطلاعات شخصی وکلینیکی به همراه نوبت بیمار به بیمار میدهد وبیمار این قبض را به تکنسین نشان وخدمات خود را دریافت می کند.

جدول2-2 تراکنش Actorوسیستم درپذیرش بیمار

          عمل Actor

           عمل سیستم

     جریان فرعی

1-کاربر گزینه پذیرش را انتخاب میکند.

4-کاربر اطلاعات بیمار را وارد میکند.

5-کاربردکمه پذیرش را اتخاب میکند.

8-کاربر گزینه قبض را انتخاب میکند.

2- سیستم فرم را به همرا اطلاعات      

کلینیکی ظاهر میکند.

3-سیستم یک نوبت برای بیمار در  نظرمیگیرد.

7-سیستم اطلاعات را ذخیره میکند.

9-سیستم قبض را چاپ میکند.

6-پیغام خطا

 

 

 

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26