شنبه 9 مرداد 1400 | Saturday 31 st of July 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
3-1-معرفی جداول پایگاه داده سیستم

       پایگاه داده مورداستفاده در این برنامه radiolojyنام دارد که باتوجه به ملزومات سیستم که در فصل یک توضیح داده شدوبااستفاده از Sql Server 2005  که یک واسط رابطه ای بسیارقدرتمند است ونیز به خوبی اززبانهای دات نت مثل سی شارپ پشتیبانی می کند طراحی شده است.در Sql Server  دستوراتی (query)که برای انجام بازیابی های مختلف از بانک مورد استفاده قرار می گیرند اکثرا همان دستورات sql  استاندارد هستند که سبب انعطاف پذیری بیشتر برنامه برای اجرا بر روی کامپیوترهای مختلف می شود.حال برای اشنایی بیشتر با پایگاه داده مذکور درزیر جداول طراحی شده برای ان را مورد بررسی قرار می دهیم

شکل 3-1- جدول کاربران

شکل3-1- جدول کاربران

این جدول برای نگهداری اسامی کاربران سیستم واطلاعات مورد نیاز سیستم در این زمینه طراحی شده است، وتمامی اطلاعات مورد نیاز برای شناخت کاربران ازاین جدولتامین میگردد.

فیلدهای ان عبارتند از:

1-id: این فیلد کلید اصلی جدول است ویک شماره افزایشی است.

2-uname: این فیلد نامی است که به عنوان نام کاربری برای اوتعریف شده است.

3-pname:رمز عبور کاربر را نشان می دهد.

4-utr: این فیلد که از نوع bit  است ودو مقدارtrueوfalseرا در خود جای میدهدوبیانگر بخشی از نرم افزار است که کاربر میتواندویا نمیتواند به ان بخش دسترسی داشته باشد.

5-offvorod: این فیلد دربرگیرنده اخرین تاریخ وزمان ورودکاربر به سیستم می باشد.

 

شکل 3-2- جدول بیماران

شکل3-2- جدول بیماران

جدول بیماران در بر دارنده بیماران مراجعه کننده به سیستم است دراین جدول اطلاعات شخصی بیماروکلینیکی ونیز اطلاعات مربوط به هزینه های محاسبه شده برای او ثبت می شوند.

 اهم فیلدهای در نظر گرفته شده برای این جدول به قرار زیر هستند:

1-parcode:شماره پذیرش بیمار می باشد.

2-nobat:حاوی نوبت بیمار .

3-codebime:کد بیمه ای که بیمار عضو ان است.

4-seryaldaft:شماره سریال دفترچه بیمار میباشد.

5-namepezeshk:نام پزشک معالج بیمار میباشد.

6-tarikhpaziresh:تاریخی که در ان بیمار پذیرش می شود.

7-totalprice:جمع مبلغ کل عکسهای رادیو گرافی بیمار.

8-totaltarefe:جمع مبلغ کل با احتساب تعرفه.

9-sahmsaz:سهم شرکت بیمه ازمبلغ عکسهای رادیو گرافی.

10-sahmbimar:سهم بیماربدون احتساب تخفیف.

11-pardakht:پرداختی کل بیمار به مرکز.

این جدول برای نگهداری اطلاعات مربوط به رادیو گرافی های انجام گرفته برای بیماران است.

دراین جدول فیلدهای زیر توضیح داده می شوند:

1-parcode:نمایانگرکد بیمار در جدولpatientاست.

2-rname:نام عکس رادیوگرافی بیمار است.

3-codebime:کدبیمه فرد را مشخص میکند.

4-bimeprice:قیمتی که بیمه برای این رادیو گرافی خاص می پردازد.

وفیلدهای جدول عبارتند از:

1-parcode:شماره پذیرش بیمار.

2-rep1:جواب عکس رادیو گرافی.

3-image1:حاوی عکس رادیوگرافی بیمار.

4-explain1:توضیحاتی اضافی درموردخودعکس.

این جدول نگهدارنده اطلاعات مربوط به شرکت های بیمه تعریف شده در سیستم است.

همانطورکه میبینید شماره نظام پزشکی پزشک به عنوان کلید اصلی در نظر گرفته شده است.

پرسنل وکارمندان در این جدول تعیین می شود.وفیلدهای ان شامل

1-uid:شماره پرسنلی

2-darsad:درصدی که مرکز برای این شخص از روی رادیوگرافی ها در نظر میگیرد.

این جدول برای نگهداری اطلاعات مربوط به خود مرکز از قبیل نام وتلفن و....درنظر گرفته شده است ومهمترین فیلد ان commentاست که در این فیلد اطلاعاتی مربوط به این که عکسهای رادیو گرافی در چه موقع اماده می شوند اطلاعات این فیلد در  ته برگ قبض نشان داده میشود.

این جدول حاوی جوابهای پیش فرض یا اماده است که بر اساس موضوع مشخص میشوند.

فیلدهای ان از این قرار است.

1-codematn:کد متن جواب پیش فرض.

2-subject:موضوع جواب.

3-explain:متن جواب میباشد.

این جدول انواع تکنیکهای مورد استفاده در تمام قسمتهای سیستم اعم از رادیوگرافی ساده ورادیوگرافی تخصصی وسونوگرافی را ذخیره میکند.

این جدول دارای فیلدهای زیر است:

Id:کد تکنیک

Name:نام تکنیک

Smalname:نام اختصاری رایو گرافی

Partname:نوع تکنیک که میتواند از انواع رایو گرافی ساده وتخصصی وسونوگرافی باشد.

Freeprice:قیمت ازاد این رادیوگرافی.

Mademasrafi:ماده مصرفی این رادیوگرافی که در جدول انبار است.

 

 

 

 

این جدول برای نگهداری مواد انبار تهیه شده ومهمترین فیلدهای ان:

Moj:موجودی کالا درزمان وارد کردن کالا به انبار.

Level:سطح سفارش مجدد کالا.

Inputdate:زمان ورود کالا.

Expiredate:زمان انقضاء کالا.

این جدول برای نگهداری هزینه های مرکز میباشد در اینجا idشماره افزایشی خودکار هزینه وkarbarنام کاربری است که این هزینه را وارد کرده است.

3-2- رابطه بین جداول:

شکل3-14- ارتباط جداول


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26