شنبه 9 مرداد 1400 | Saturday 31 st of July 2021 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-1- ورود به سیستم

     قسمت ورود به سیستم اولین بخشی است که کاربر با ان مواجه است این بخش از دلیل محدود کردن دسترسی افراد مختلف به سیسستم تعبیه شده وشکل ظاهری این صفحه مانند شکل زیر است.

شکل 4-1- صفحه ورود به سیستم

شکل4-1- صفحه ورود به سیستم

دراین سیستم هرکاربرسیستم  که میتواند جزء کارمندان تعریف شده سیستم باشد یا نه دارای یک نام کاربری ورمزعبورمختص خود است با تعیین این رمز ونام کاربر می تواند باتوجه به سطوح  دسترسی که برای او تعریف شده است به بخشهای مختلف نرم افزار دسترسی داشته باشد.

طریقه استفاده ازاین صفحه این است که ازقسمت نام کاربر-کاربر باید نام کاربری ودر قسمت رمز عبور رمز عبور خود را وارد نمایدوسپس دکمه ورود را انتخاب کند.

چنانچه رمز ونام کاربر درست انتخاب شده باشد به صفحه اصلی که در زیر امده است منتقل می شود

شکل 4-2- صفحه اصلی سیستم

شکل4-2- صفحه اصلی سیستم

چنانچه رمز عبور ویا نام کاربر اشتباه باشد سیستم با پیغام رمزویا نام کاربری اشتباه است ازاومیخواهددوباره رمز ونام کاربری را وارد کند.

حال بعد ازورود به سیستم کاربر میتواند ازمنوهای بالای صفحه اصلی منوی مورد نظر خودرا انتخاب کند.در ضمن در پایین صفحه اصلی تاریخ وزمان ورود ونام کاربری درج میشودکه این اطلاعات در پایگاه داده کاربر درج میشود.

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26