دوشنبه 23 تیر 1399 | Monday 13 th of July 2020 صفحه اصلی گروه الکترونیکی کامپیوتر
4-7-2-گزارش سهم پرسنل

      ازانجایی مرکز برای پرسنل خودویا پزشکان میتواند سهمی به درصد از مبلغ کل پرداختی بیمار در نظر بگیرد بخشی لازم است که محاسبات این عملیات را برای هر محدوده زمانی وبرای هر پرسنل انجام دهد .همانطور که در شکل زیر می بینید کاربر همانند گزارش بیمه باید اطلاعات مورد نظرش را در هر لیست مشص نمایدوسپس درصورت تمایل این گزارش را چاپ نماید.

کل 4-14-صفحه محاسبه درصد سهم پرسنل

شکل4-14-صفحه محاسبه درصد سهم پرسنل

  

Compatability by:
آخرین به روز رسانی سایت: سه شنبه, 22 اسفند 1391 - 00:26